Apie pokyčius

Jau 20 metų Lietuva keičiasi su Europos Sąjungos (ES) investicijomis.

Tik pažvelgę atgal, galime suvokti kelią, kurį įveikėme – nuo pasirengimo stojimui į ES iki buvimo pilnateise jos nare.

Per šį laikotarpį į Lietuvos gerovę buvo investuota beveik 20 milijardų eurų. Kartu su ES investicijomis kuriame darbo vietas, geriname švietimo ir medicinos paslaugų kokybę, gražiname aplinką, skatiname verslą, padedame negalią turintiems žmonėms ir įkvepiame veikti kiekvieną. Įkvepiame pokyčiams.

Šiandien didžiuojamės tuo, kokie dideli užaugome. Ir užauginome – ne tik gražius miestelius, tvarias inovacijas, bet ir laimingus bei savimi pasitikinčius žmones.

Kiekvienas ES investicijų euras prisidėjo prie Lietuvos žmonių gerovės. Ne visi įgyvendinti pokyčiai yra akivaizdūs – kai kurie jų nematomi, tačiau šiandien savaime suprantami, lyg taip visada ir buvo.

Kviečiame atrasti, pažinti ir įvertinti per 20 metų sukauptą gerąją patirtį, skaidrumo svarbą visuose investicijų panaudojimo etapuose ir kartu pasidžiaugti įvykusiais pokyčiais.

Finansų ministerija, komunikacijos kampanijos „ESminiai pokyčiai“ iniciatorė.

Ambasadoriai

Visą vasarą buvo vykdomi filmavimai visuose Lietuvos regionuose. Į kelionę po Marijampolę filmavimo komanda leidosi su Marijampolėje gimusiu ir augusiu režisieriumi Vyteniu Pauliukaičiu, Klaipėdoje savo prisiminimais dalinosi žurnalistas Robertas Petrauskas, įspūdingus pokyčius Telšiuose pristatė profesorius Alfredas Bumblauskas. Iš viso per vasarą buvo nufilmuoti 10 video filmukų, kuriuose atsispindėjo didieji Lietuvos pokyčiai per paskutinius 20 metų.

TV reklama

Lauko reklama

Šiai lauko reklamai nuspręsta panaudoti garsaus Lietuvos fotomenininko Antano Sutkaus nuotraukas darytas prieš daug metų. Tik prisimindami, kokie buvome, galime įvertinti, kokie tapome. Tik žiūrėdami atgal, galime suvokti kelią, kurį įveikėme.

Atrask pokyčius

Andrius Dručkus, partizanas, išsaugojęs svarbią istoriją nuo išnykimo

Klaipėdos malkų įlanka - draugiška aplinkaiIstorikas: Čečėnijos karas turi paralelių su Ukrainos karu


Vienintelis pastatas Lietuvoje, kurio sienos gali atlaikyti sprogimus


© LR finansų ministerija