Varėnos „Merkio kraštas“

© LR finansų ministerija